COMUNICACIÓ

REUNIÓ AMB LA CONSELLERA NÚRIA RIERA: FSIE DEMANA L'ACTIVACIÓ DELS ACORDS AMB CONCERTADA

CIMG1282

La Consellera ha dit tenir ben clar que qualsevol reversió de mesures anticrisi es produirà a pública i concertada per igual

Sobre el TIL i la LOMCE, a FSIE li preocupa la manca d'acord i la possible pèrdua de llocs de treball

Tall de video d'IB3:

Aquest dimecres dia 1 d’octubre, Juan Antonio García i Antoni Sacarés, president i secretari general de FSIE-ILLES BALEARS respectivament, s’han reunit amb la nova consellera d’educació, Núria Riera. Els sindicalistes han qualificat l’encontre d’obert i cordial. La reunió s’ha centrat sobretot en materia laboral.

Núria Riera ha manifestat a FSIE tenir ben clar que el Govern atorgarà al professorat de la concertada qualsevol mesura de reversió de les retallades produïdes per la crisi
i la reducció del dèficit: paga extra 2012, sexennis...


Principals demandes de FSIE-Illes Balears

FSIE
ha centrat la conversa en el tema laboral. Una vegada arribat a un acord sobre actualització de taules salarials i pagament de endarreriments, aquestes són les urgències que FSIE ha posat sobre la taula de la nova consellera:

-       Activació de l’Acord de 2008
: això suposaria el pagament de les pagues d’antiguitat corresponents al Vè Conveni i la revitalització del calendari de pagament del sexenni per formació i antiguitat.

-       Negociació d’un calendari de pagament de la paga dels 25 anys.

-       Retorn de la paga extra 2012
.

També li ha recordat que el professorat de concertada suporta des de fa quasi 5 anys la retallada del 5% del sou, retallada que s’aplica també sobre qualsevol augment o actualització.

Per tot això FSIE
demana que el Govern es recordi del professorat de la concertada a l’hora d’elaborar els pressuposts de 2015.


Sobre el TIL

FSIE
defensa l’autonomia de centre a l’hora d’aplicar els seus projectes educatius i, per tant, lingüístics; també l’acord i consens com a criteri per a la posada en marxa de normes educatives, per la qual cosa ha remès a la Consellera al document de pacte educatiu que FSIE elabora dins del Cercle per l’Educació.

FSIE ha remarcat les dues preocupacions bàsiques com a sindicat en relació a l’aplicació del plurilingüisme:

-      
Que es doni temps suficient al professorat per a poder obtenir la formació requerida.

-       Que no hi hagi cap mestre ni professor de concertada que vegi perillar el seu lloc de treball o la seva jornada laboral per culpa de la implantació del TIL.

 

BONS DESITJOS PER AL NOU CURS 2014-15 - DETALLS ACORD COMPLIMENT CONVENI

FSIE-ILLES BALEARS US VOL DESITJAR

UN BON INICI DE CURS 2014-15

FSIE va tancar el curs passat signant un bon acord per al compliment del VIè Conveni de concertada. Els punts acordats amb la Conselleria d'Educació són els següents:

Actualització de les nòmines segons taules salarials a partir de setembre de 2014. Això inclou el pagament del complement de llicenciat per 1r cicle de Secundària. (Suposa aproximadament uns 30€ més a la nòmina i uns 270 per als professors que tenen 24 hores a 1r cicle d'ESO).

Pagament dels endarreriments de forma fraccionada en 26 mesos de la següent forma:

> 40% durant el 2015 en 3 pagaments (febrer, maig i octubre).

> 40% durant el 2016 en 3 pagaments (febrer, maig i octubre).

> 20% febrer 2017.

FSIE valora positivament l'acord perquè s'ha duit a terme des de la unitat sindical i perquè suposa guanyar temps a l'altra via possible, la judicial. Així mateix, FSIE es reserva el dret d'anar a tribunals si no es compleix algun dels termes de l'acord.

Durant les negociacions prèvies i abans de la signatura de l'acord, FSIE va aconseguir el compromís dels responsables de la Conselleria d'iniciar converses per a l'elaboració d'un calendari de pagament de la paga extraordinària dels 25 anys.

FSIE SIGNA ACORD DE COMPLIMENT SALARIAL DEL VI CONVENI AMB CONSELLERIA


L'ACORD PREVEU L'ACTUALITZACIÓ DE LES NÒMINES PEL SETEMBRE I EL PAGAMENT FRACCIONAT DELS ENDARRERIMENTS

S'OBRI LA PORTA A NOVES NEGOCIACIONS COM LA DE LA PAGA DELS 25 ANYS

Avui dimarts 15 de juliol, Antoni Sacarés, per part de FSIE-Illes Balears, juntament amb els representants de les patronals i dels sindicats USO i UGT, ha signat amb la Conselleria d'Educació, representada per la consellera Joana Mª Camps, un acord de compliment salarial del VI Conveni de Concertada.

Què s'ha pactat? Recordem que l'alternativa sindical a l'acord era iniciar pel gener de 2015 un procés judicial per incompliment de Conveni que ens podia a dur a tres o quatre anys d'espera per a tenir sentència ferma. Davant això els sindicats FSIE, USO i UGT han preferit un acord que avança l'arribada de líquid al professorat:

- ACTUALITZACIÓ DE NÒMINES (1'3%) A PARTIR DE LA DE SETEMBRE D'ENGUANY. Per al professorat de Secundària això inclou l'increment dels complements salarials per a 1r cicle d'ESO, un augment notable a la nòmina.

- PAGAMENT DEL DEUTE ACUMULAT DES DE 2009 EN 27 MESOS: 40% DEL DEUTE EN 2015, 40% EN 2016 I 20% RESTANT A L'INICI DE 2017. El pagament es durà a terme en tres terminis cada any (2015 i 2016) i un en el 2017.

A més d'això, FSIE ha volgut que quedàs constància damunt acta de com mentre la Conselleria també es compromet a satisfer qualsevol nou increment salarial derivat de noves modificacions del Conveni o altres, així com de restituir al professorat de concertada qualsevol benefici salarial que es retorni al personal de l'escola pública (ens referim a les "retallades" producte de l'eixugamnet del dèficit públic).

Fruit d'aquest Acord també s'obrin noves vies de negociació. Demà mateix, a la Mesa sectorial de Concertada, la Conselleria s'ha compromès a començar a tractar l'abonament, suspès en aquests moments, de la paga de 25 anys

El Secretari General de FSIE-Illes Balears, Antoni Sacarés, valora positvament l'acord: en primer lloc, perquè, en el context de crisi i d'eixugament de dèficit actuals, ve a paliar el greuge sofert pel professorat amb pagament delegat de l'escola concertada i li dóna una bocanada d'aire dins l'asfixia econòmica que representaven les retallades; en segon terme, perquè es tracta d'un acord que obri les portes a noves negociacions, com la de la paga dels 25 anys o els dels PT que treballen a secundària i no cobren en consonància al seu nivell; finalment, perquè durant tot el procés s'ha mantingut la unitat sindical entre els sindicats signants del VI Conveni nacional de concertada.

Demà dimecres dia 16 hi ha convocada una Mesa sectorial on s'iniciaran noves negociacions sobre els assumptes pendents que afecten al professorat de l'escola concertada.

Moment de la signatura de l'Acord, amb la Consellera Joana Mª Camps (esquerra) i el Secretari General de fSIE-Illes Balears, Antoni Sacarés (dreta):

acord20141

 

LA CONSELLERIA OBRI LES PORTES A LA NEGOCIACIÓ DEL VI CONVENI

DILLUNS REUNEIX ELS SINDICATS PER NEGOCIAR EL COMPLIMENT DEL VI CONVENI DE CONCERTADA

Després de les tres concentracions dels permanents sindicals de FSIE, USO i UGT, (sindicats signants del VI Conveni d'Ensenyament Concertat) la Conselleria d'Educació s'ha havingut a negociar un calendari de pagament per actualitzar les nòmines i pagar els endarreriments dels docents de la Concertada de les Illes Balears.

Durant tot el curs FSIE ha realitzat una gestió política i reivindicativa perquè el professorat de l'escola concertada vegés actualitzades les seves nòmines i acordàs un calendari de pagament dels endarreriments sense haver d'arribar als tribunals. En primer lloc, mantenir-nos fidels a la unitat sindical; i a la vegada, tota una sèfie de gestions a nivell polític que han inclòs contactes amb diputats del Parlament, amb la Consellera d'Educació i amb els seus caps de departament, amb el Director General d'Hisenda, amb una postura ferma i decidida a les meses sectorials i, finalment, amb la realització de tres concentracions de protesta davant de la seu de la Conselleria d'Educació.

Ahir dijous 10 de juliol, poc després de la tercera concentració de protesta, FSIE va rebre una convocatòria de reunió de la mesa tècnica de negociació del VI Conveni.

En aquesta reunió, FSIE es mantendrà ferma en la prioritat d'actualitzar les nòmines segons les noves Taules salarials vigents i en negociar un calendari de pagament dels endarreriments que resulti més favorable que l'haver d'esperar una resolució judicial en cas d'haver d'optar per la via del conflicte col·lectiu.

FSIE tampoc s'oblidarà d'altres reivindicacions històriques dels mestres de concertada, entre les que destaca el cobrament, ara per ara suspès pel Govern, de les pagues d'antiguitat dels 25 anys.

Com sempre, i abans de signar cap acord, FSIE informarà a les seves bases de les propostes que ens pugui fer arribar la Conselleria i s'atendrà a la seva decisió.

Imatge de la tercera concentració de protesta de permanents sindicals:

DSC 0010