COMUNICACIÓ

Reunió amb Isabel Cerdà, D. Gen. d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

FSIE demana garanties per al professorat de concertada davant l’aplicació de la LOMCE a Secundària

Avui matí, representants de FSIE-Illes Balears ens hem entrevistat amb la Directora General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà, i amb els integrants de l'equip encarregat de dissenyar l'àmbit curricular.

L'objectiu de l'entrevista ha estat donar a entendre els problemes laborals que pot ocasionar dins concertada l'entrada en vigor del nou currículum a secundària (ESO, Batxillerat i FP), així com demanar que aquests siguin evitats al màxim.

La problemàtica se centra sobretot en la possible pèrdua d'hores per part de segons quins especialistes degut a la modificació d'assignatures i horaris. FSIE ha deixat ben clar que, dins concertada, la pèrdua d'hores en determinades matèries pot suposar la reducció de les jornades del professorat afectat o, fins i tot, el seu acomiadament. Per això també ha demanat que es tengui en compte a l’hora de planificar l’horari lectiu setmanal.

FSIE, defensant la jornada laboral dels treballadors, vol que els col·legis concertats puguin continuar oferint 4t d’ESO amb totes les garanties de competitivitat, és a dir, amb tots els itineraris marcats per la llei.

Tant la Directora General, com el seu equip, han manifestat esser conscients de la problemàtica i ens han manifestat que tenen la voluntat de treballar i organitzar l’aplicació de la LOMCE a Secundària de manera que afecti el mínim possible al professorat de l’escola concertada.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR GENERAL D'EDUCACIÓ

FSIE aconsegueix dos bons compromisos de la Conselleria d'Educació

CONCILIACIÓ VIDA LABORAL-FAMILIAR: el treballador concertat podrà decidir el període de reducció de jornada per cura de fill tal com marca l'Estatut dels Treballadors.

DESCOMPTE PER DIA DE VAGA: s'aplicarà des d'ara el mateix tipus de descompte als de la Concertada que s'aplica als docents públics.

Avui divendres 14 de novembre, el Secretari General de FSIE-Illes Balears, Antoni Sacarés, s’ha reunit amb el Director General d’Educació i Personal Docent, Miquel Deyà, per a tractar una sèrie de temes laborals relatius als docents de Concertada propis d’aquest departament. La reunió ha estat conseqüència d’allò acordat a la Mesa de Concertada de dilluns passat. FSIE s’ha trobat amb un Director General d’Educació, comprensiu, dialogant i amb ganes de millorar allò que els pressuposts ho permetin.

Compromisos adquirits per part de la Direcció Gen. de Personal Docent:
-       Que la Conselleria respecti el dret a la conciliació laboral-familiar:
o   Es tracta d’una demanda en la qual ha vengut treballant FSIE durant tot aquest any i sobre la qual ja havíem registrat 3 reclamacions.
o   Detall: segons l’Estatut dels Treballadors, els treballadors i treballadores tenen dret a demanar una reducció de jornada per cura de fill menor de 12 anys. L’ET diu que és el treballador qui estableix el període de gaudi d’aquesta reducció, així com el percentatge de reducció i l’horari. La Conselleria no deixava fins ara que els docents concertats gaudissin plenament d’aquest dret perquè els obligava a prendre períodes de reducció de jornada de tot un trimestre escolar i, a més, això ho feia “de facto”, sense que figuràs de forma escrita a les instruccions que es donen als centres concertats.
o   Compromís: Miquel Deyà s’ha compromès a fer valer aquest dret des d’avui mateix a tot aquell docent de concertada que així ho sol·liciti, sempre i quan no es produeixi un cas d’abús de llei. I així ho farà saber als directors dels centres concertats.
-       Que s’apliqui el mateix descompte per dia de vaga que als docents de l’escola pública.
o   Detall: arrel de les vagues contra el TIL, FSIE va poder comprovar com la Conselleria no aplicava el mateix criteri de descompte per dia de vaga als concertats que als públics. Als treballadors concertats se’ls va aplicar un descompte 0’4 punts més alt que als públics, cosa que FSIE va considerar com un càstig afegit.
o   Compromís: el Director General d’Educació s’ha compromès a donar les ordres necessàries perquè s’apliqui el mateix tipus de descompte per dia de vaga als concertats que als públics.
Altres temes tractats a la reunió:
-       Activació de l’Acord de 2008: això suposaria el pagament de les pagues d’antiguitat de 25 anys corresponents al Vè Conveni i la revitalització del calendari de pagament del sexenni per formació i antiguitat.
-       Negociació d’un calendari de pagament de la paga dels 25 anys del VI Conveni.
-       Pagament vacances estiu a substituts.
o   Aquests tres darrers punts queden pendents d’una reunió amb la Consellera.
-       Finançament de la jubilació parcial anticipada:
o   El Director General s’ha compromès a donar les instruccions perquè s’activin els tràmits perquè es pugui finançar la jubilació parcial dels qui s’hi acullin dins del 2015.Ç
 
_________________________________________________________________________________________________________
 

PETICIONS DE FSIE A LA MESA DE CONCERTADA

FSIE demana activació dels acords amb concertada

Pactar un calendari per a les pagues extraordinàries d’antiguitat

Increment de la dotació fixa per atenció a la diversitat
-----------------------------
La Consellera s'ha compromès a convocar una nova reunió de la Mesa i a crear comissions de treball
 
Tall de video d'IB3 Notícies Vespre

Ahir dilluns dia 10 de novembre va tenir lloc una reunió de la Mesa de Concertada amb presència de la Consellera d'Educació, Núria Riera, i els directors generals Miquel Deyà i Bartomeu Isern. Els dos punts de l'Ordre del dia eren Pressuposts de 2015 i condicions laborals dels treballadors de l'escola concertada.

Sobre els pressuposts, els tècnics de la Conselleria posaren l'accent en l'increment de la partida i en l'abonament d'un 24% de la paga extra de 2012. En aquest punt, FSIE recordà que reclamam el retorn de la paga íntegra i demanà si el procés de devolució continuaria l'any 2016; la resposta va ser que aquest assumpte no depenia de l'administració autonòmica.

Però no tot són alegries: FSIE lamentà la nova suspensió, via Llei de pressuposts, de l'Acord de 2008, i demanà la seva reactivació, almanco en el que fa referència a les pagues de 25 anys del Vè Conveni.

Quant a la situació laboral, Antoni Sacarés, Secretari de FSIE-Illes Balears, va fer observar com les congelacions i retallades dels darrers anys han rebaixat de manera greu el poder adquisitiu dels treballadors de concertada i va aprofitar per fer un resum de gran part de les demandes dels docents concertats:

-       Activació de l’Acord de 2008: això suposaria el pagament de les pagues d’antiguitat de 25 anys corresponents al Vè Conveni i la revitalització del calendari de pagament del sexenni per formació i antiguitat.

-       Negociació d’un calendari de pagament de la paga dels 25 anys del VI Conveni.

-       Revisió a l’alça de la dotació bàsica per atenció a la diversitat, almanco amb els mateixos criteris de ràtios que a l’escola pública.

-    Que la Conselleria respecti el dret a la conciliació laboral-familiar en relació a les reduccions de jornada per cura de fills menors de 12 anys.

-       Finançament de la jubilació parcial anticipada

-       Els PT cobrin les hores que fan a Secundària com a tals.

-  Revisar la quantitat que es dóna als centres per subvencionar el personal ATE

No donant resposta concreta a cap petició, s'ha decidit, per part de la Consellera i a petició de FSIE , convocar les organitzacions presents a una nova reunió i crear un grup de treball per tractar aquestes i altres qüestions per si és possible arribar a acords i solucionar problemes.

 mesaconcertada

Miquel Deyà, Director General de Personal Docent, saluda, abans d'iniciar la reunió a Antoni Sacarés, Secretari General de FSIE-Illes Balears

 

NOVA REUNIÓ AMB LA CONSELLERA RIERA

La Conselleria d’Educació, a proposta de FSIE, convocarà la Mesa de Concertada

En reunió mantenida avui amb la cúpula nacional de FSIE

FSIE insisteix en la necessitat de reactivar l’Acord de 2008 i
el mateix tracte que a la pública a l’hora de revertir les mesures anticrisi

231014fotoreunioConsellera
Antoni Sacarés, José Mª García, Núria Riera i Silvia Santos reunits a la Conselleria d'Educació.


Avui dijous, dia 23 d’octubre, el Secretari General de FSIE-Illes Balears, Antoni Sacarés, i els secretaris de FSIE nacional, Jose Mª García Santander (Secretari d’Organització), i Silvia Santos Castillejo (Secretària Acció Sindical) s’han reunit amb la Consellera d’Educació, Núria Riera. La reunió s’ha centrat sobretot en matèria laboral

Núria Riera, a petició de FSIE, s’ha compromès a convocar per als propers dies la Mesa tècnica de Concertada.

Principals demandes de FSIE-Illes balears

FSIE ha centrat la conversa en el tema laboral. Una vegada arribat a un acord sobre actualització de taules salarials i pagament d’endarreriments, aquestes són les urgències que FSIE ha posat sobre la taula de la nova consellera:

-       Activació de l’Acord de 2008: això suposaria el pagament de les pagues d’antiguitat corresponents al Vè Conveni i la revitalització del calendari de pagament del sexenni per formació i antiguitat.

-       Negociació d’un calendari de pagament de la paga dels 25 anys.

-       Retorn de la paga extra 2012.

Per tot això FSIE demana que el Govern pensi amb el professorat de la concertada a l’hora d’elaborar els pressuposts de 2015.

Recordar que FSIE és l’unic sindicat professional de l’escola concertada i privada, àmpliament majoritari a nivell nacional, i present i decisiu a totes les meses de negociació, tan a nivell nacional com autonòmic.