Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: 3 de desembre

El Dia Internacional de les Persones amb Discapadidad va ser declarat en 1992 per l'Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la resolució 47/3. L'objectiu és promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitats en tots els àmbits de la societat i el desenvolupament, així com conscienciar sobre la seva situació en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

discapacitatFSIEIB

Desde FSIE Illes Balears defensam un progrés sostenible i transformador cap a la inclusió de la discapacitat en tots els pilars de la nostra societat. Estiguem orgullosos de les nostres diferències!

DIA DEL MESTRE 2021

Cartel A3 Dia Maestro 27 Nov 2021 BalearLa Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament celebra el Dia del Mestre reconeixent a totes les mestres i mestres la gran labor que exerceixen amb la seva ja tradicional campanya anual. En aquesta ocasió, FSIE vol posar en relleu la transcendència i múltiples dimensions de la funció d'educar que va molt més allà de la mera transmissió de coneixements.
Aquesta jornada commemorativa està dedicada als docents espanyols i celebra el patró dels professors, San José de Calasanz, sacerdot, pedagog i considerat el precursor de l'educació moderna com a fundador de la primera escola cristiana popular i gratuïta d'Europa.
FSIE vol recordar que per a aconseguir un sistema educatiu de qualitat, que arribi a tots en igualtat de condicions, no es pot descurar en cap concepte el pilar fonamental que el sosté, els professors. Per això considerem imprescindible que es reconegui la importància de la tasca que exerceixen els docents en el desenvolupament del teixit social que conformarà les comunitats del futur i que es dignifiqui la seva professió.
Per tant, volem aprofitar aquesta celebració per a insistir en una de les nostres reivindicacions històriques: la promulgació d'una llei que reguli la professió docent per a tots els professionals de l'ensenyament que estableixi els paràmetres d'una formació inicial de qualitat, adequada a les necessitats reals dels docents, i que reflecteixi la importància de la formació permanent i la carrera professional. Aquesta nova llei vindria a dignificar la professió docent i a recuperar l'autoritat i reconeixement de la mateixa per a tot el professorat amb independència de la mena de centro en el que desenvolupin el seu treball.
Des de FSIE volem, a més, agrair a totes les mestres i mestres la seva dedicació i compromís amb l'ensenyament reafirmant la nostra obstinació a continuar treballant per a poder garantir als professionals de l'ensenyament concertat, privada i d'atenció a persones amb discapacitat, unes condicions laborals i salarials dignes, justes i concordes a la professionalitat, qualitat i exigència amb la qual ells exerceixen la seva labor.

FSIE REIVINDICA LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ COM A EINA PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS CENTRES EDUCATIUS

eduviolenciagenerejpegDavant la celebració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, avui 25 de novembre segons la data establerta per l'ONU, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), reivindica la importància de l'educació en l'estratègia per a combatre tot tipus de violència a les aules, i especialment la de gènere. Així mateix, FSIE destaca el rol dels docents en el foment dels valors, la convivència i l'enfortiment de pràctiques preventives.
“Hem d'aconseguir que el col·legi sigui un lloc segur per a infants i adolescents ja que és l'espai on socialitzen i es formen com a persones” ha assenyalat el secretari general de FSIE, Jesús Pueyo.
Per a combatre la violència de gènere és indispensable, segons el parer de FSIE prevaler l'educació com a eina clau ja que possibilita educar en igualtat i desenvolupar una consciència social basada en l'erradicació de la violència en les seves diferents formes i evita també que es reprodueixin els estereotips de gènere.
L'exposició a situacions de violència de gènere, tant en l'entorn familiar com en l'escolar i social, té com a conseqüència l'increment de l'absentisme escolar, els mals resultats acadèmics, la deserció escolar, la baixa autoestima o la depressió.
Les ultimes estadístiques de l'INE sobre Prevenció de la Violència de Gènere en l'Adolescència (2010) avalaven l'increment casos de violència de gènere en centres educatius (col·legis i universitats) entre els més joves. Els propis mestres i professors constaten, mancant dades més recents, un increment de la violència a les aules en general a causa de múltiples casuístiques, entre altres les vivències dels propis escolars en les famílies d'origen.
“Per a interrompre el cicle de la violència, cal garantir la permanència de les mesures educatives destinades a prevenir la violència de gènere i estendre-les a tots els nivells educatius. Per a això convé inserir el seu tractament al llarg del desenvolupament educatiu de l'alumnat proporcionant al professorat els mitjans necessaris per a dur-les a terme de manera sistemàtica i eficaç”, afirma Pueyo.
En aquest sentit FSIE s'uneix a la crida de la UNESCO i la UNGEO que propugnen el següent:
- Integració, per part dels governs nacionals, de mecanismes de rendició de comptes, protecció i prevenció en matèria de violència de gènere relacionada amb l'escola en les polítiques i plans d'acció nacionals.
 -Major recerca i seguiment de la violència de gènere relacionada amb l'escola a fi d'entendre plenament la seva prevalença, els seus efectes en l'educació dels nens i els factors de risc en diferents països i contextos.
 -Labor mancomunada de docents, personal sanitari, policia, comunitats locals, líders religiosos i organitzacions de la societat civil, en els plans local i nacional, per a dur a terme programes que combatin de manera eficaç la violència de gènere relacionada amb l'escola.
 -Reconeixement clar en l'objectiu sobre educació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que atallar la violència de gènere relacionada amb l'escola constitueix un element fonamental per a l'assoliment de la igualtat en l'educació.

COMUNICAT CONJUNT: ADEQUACIÓ DE LES TAULES SALARIALS AL SMI EN EL CONVENI DE CONCERTADA

CONCERTADA COMUNICADO CONJUNTOLes organitzacions sindicals FSIE, FEUSO, UGT Serveis Públics i FECCOO en el marc de la Mesa negociadora del VII Conveni, plantegem fa unes setmanes a les organitzacions patronals la necessitat d'adequar el nou SMI per a les categories professionals el salari de les quals base coincidia amb aquest salari.
Aquest ha estat el criteri que s'ha vingut acordant pacíficament per totes les organitzacions signants del VII Conveni en les taules salarials en les dues ocasions anteriors que va pujar l'SMI.
Ara la patronal ens sorprèn amb una negativa a continuar aplicant el mateix que ha fet i sosté que si les retribucions totals estan per sobre del SMI (965) no és necessari realitzar cap pujada.
Òbviament no estem d'acord amb aquest canvi de criteri que fins avui es venia acordant i que repercuteix de manera negativa en les persones amb salaris més baixos i vulnerables del conveni.
Aquesta situació creada per la patronal suposa un punt d'inflexió de l'harmonia i confiança mútua entre les parts negociadores, que no fa molt temps vam ser capaços d'arribar a un acord i signar el VII conveni col·lectiu.
Les organitzacions sindicals som conscients i fem nostra la necessitat que l'Administració garanteixi la gratuïtat de l'ensenyament ajustant els mòduls econòmics al cost real del lloc escolar, però sense haver de repercutir les conseqüències d'aquesta insuficiència en els col·lectius més desfavorits.
Continuarem defensant la nostra posició que és la mateixa que s'ha venut portant a efecte fins a aquest inesperat canvi.

Documents relacionats:

FSIENACIONAL

Hay 190 invitados y ningún miembro en línea

MECD

BUTLLETÍ DIGITAL

DISCAPACITAT

ACOSO ESCOLAR

FORMACIO/INNOVACIO

FACEBOOK

TWITTER @FSIEIB

INSTAGRAM

PARLAM? 634527784

TELEGRAM