COMUNICACIÓ

PUBLICADA EN EL BOE LA NOVA REGULACIÓ DE LES TITULACIONS DEL PROFESSORAT PER A EXERCIR LA DOCÈNCIA D'ESO I BATXILLERAT EN CENTRES CONCERTATS I PRIVATS

BOE RD Titulaciones ESO y Bachillerato 2023 page 0001

Reial decret 187/2023, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per a exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, i s'estableix, a l'efecte de continuïtat de l'activitat docent en aquests centres, la correspondència entre determinades matèries.

Documents relacionats:

BOE - RD Titulaciones profesorado ESO y Bachillerato