COMUNICACIÓ

FSIE REIVINDICA MILLORES LABORALS PER A LES TREBALLADORES DELS CENTRES CONCERTATS I PRIVATS

CartelA3 Dia Mujer 8M 2023 Castellano

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) donam suport a un any més la campanya mundial per a visibilitzar els drets de les dones el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i reconeixem la gran feina de totes les treballadores dels centres educatius, tant docents com personal d'administració i serveis i personal complementari, i de les treballadores del sector de l'atenció a persones amb discapacitat.

Recordam a les administracions públiques i organitzacions patronals, en aquesta data on es reconeix la labor de les dones, la necessitat de millorar i donar suport a les seves condicions laborals i el compromís amb les treballadores de l'educació concertada i privada a Espanya. Les professionals dels centres concertats tenen unes condicions laborals diferents a les de les seves homòlogues en l'ensenyament públic, quan tots dos sistemes són sostinguts amb fons de l'administració. Els centres concertats reben menys finançament i en ells la càrrega lectiva és considerablement superior.

Set de cada deu professionals en l'educació són dones

La immensa majoria dels professionals que treballen en centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat són dones. Segons les dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el 67,2% del total dels treballadors en els centres educatius de tota índole són dones, enfront d'un 32,8% d'homes.

Aquesta presència femenina en l'àmbit de l'ensenyament s'accentua encara més en l'ensenyament no universitari: més d'un 72,6% són dones. Això significa que set de cada deu persones que presten els seus serveis en els 28.470 col·legis i instituts (9.315 privats) que hi ha a Espanya, en l'actualitat, són dones.

La realitat és diferent en l'ensenyament universitari, on hi ha major presència masculina: 56,7% d'homes enfront del 43,3% de dones. En els centres d'ensenyament de Règim Especial, la diferència entre tots dos sexes és mínima: 51,2% d'homes per un 48,8% de dones, si bé en els centres d'Educació Especial més del 82,1% dels professionals són dones.

Quan en els centres i activitats educatives per a adults, les plantilles són també majoritàriament femenines, amb un 64,2% de dones.

Per etapes escolars

Si observam l'ensenyament no universitari, l'etapa escolar amb major nombre de dones és en la d'Educació Infantil, gairebé el 97,6% del total de les persones són treballadores.

FSIE reiteram el nostre compromís amb les professionals d'aquesta etapa i amb la supervivència dels centres privats d'Educació Infantil, que travessa unes dificultats notables davant l'escassa natalitat i el també escàs finançament per part de l'administració pública. Una de les seves principals reivindicacions és concertar l'educació des dels 0 als 18 anys i aconseguir, d'aquesta manera, que tots els alumnes d'aquesta etapa escolar puguin gaudir d'una educació gratuïta 100%.

En els centres que imparteixen Educació Primària s'observa una tendència similar. Les seves plantilles registren un 82,1% de dones. En els centres que imparteixen Primària i Secundària (alguns també Infantil), la presència femenina en tots els serveis descendeix a un 72,6%; i en aquells centres que també ofereixen Batxillerat o Formació Professional, les dones representen un 68%. D'altra banda, aquells instituts en els quals s'imparteix ESO i Batxillerat o FP, les dones representen un 60,1% de la plantilla.

A FSIE donam suport a la igualtat d'oportunitats d'homes i dones i animem a tot el personal dels centres a treballar des del respecte a la dignitat de cada persona.