COMUNICACIÓ

L'AUDIÈNCIA NACIONAL RATIFICA QUE ELS PROFESSORS D'ASSIGNATURES CURRICULARS NO PODEN SER FIXOS DISCONTINUS

La Audiencia Nacional ratifica que los profesores tienen una actividad permanente

L'Audiència Nacional ratifica que els professors tenen una activitat permanenteLa Audiència Nacional (AN) ha ratificat la validesa de l'article 17 bis de l'XI Conveni Col·lectiu Nacional d'Ensenyament Privat, que impedeix contractar personal docent amb la modalitat contractual de "fix-discontinu".

La AN aplica així la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC), que considera que els docents realitzen una activitat permanent i no estacional.

L'associació d'empreses demandant basava la seva postura en l'argument que els docents interrompen la seva activitat en els mesos de juliol i agost per les vacances d'estiu.

La AN reconeix que el període de vacances d'estiu que gaudeixen els docents són més extenses que les que estableix l'Estatut dels Treballadors com a mínimes. No obstant això, considera que no coincideixen sempre amb la dels alumnes i que la pràctica de contractar els docents sota aquesta modalitat és "frau de llei". Ha interposat una multa "per temeritat" a l'associació demandant.

En FSIE aplaudim aquesta sentència perquè ratifica la consideració que teníem sobre la naturalesa de l'activitat docent com a "permanent" amb independència de la titularitat del centre escolar i perquè qualifica com a "frau de llei" la pràctica irregular d'aquesta modalitat de contractació.

Sentència de l'Audiència Nacional.

Sentencia de la Audiencia Nacional.