COMUNICACIÓ

PUBLICAT EN EL BOE L'ACORD PARCIAL DEL XV CONVENI COL·LECTIU D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Convenio Atencion Personas Con Discapacidad

Avui ha estat publicat en el BOE l'acord parcial del XV Conveni Col·lectiu d'Atenció a Persones amb Discapacitat. Aquest acord afecta a les taules salarials dels centres especials d'ocupació, centres assistencials i centres d'educació especial amb efectes d'1 de gener de 2022.

Aquest acord suposa una actualització de les taules salarials dels centres especials d'ocupació i assistencials per al període 2022 al 2024 d'un 3,75% més per al salari basi i d'un 1,70% més per als complements NI i N2. Per als centres d'educació especial s'incrementa el salari en un 3,5% per al 2022 (2% + 1,5%), sent el 1,5% condicionat a l'abonament per l'administració.

A FSIE, compromesos amb els treballadors del sector, consideram que aquests increments són insuficients i molt allunyats de la realitat econòmica actual. Per això, exigim increments molt superiors als acordats per CCOO i UGT que permetin als treballadors recuperar el poder adquisitiu perdut.