COMUNICACIÓ

FSIE DONA SUPORT AL MANIFEST DE CEDDD I ANCEE PER A DEFENSAR L'EXISTÈNCIA DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL A ESPANYA

MANIFIESTO EDUCACIÓN ESPECIAL CEDDD ANCEE PRIMERA PAGINA

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE, membre del Consell Espanyol per a la Defensa de la Discapacitat i la Dependència (CEDDD) i, d'altra banda, l'Associació Nacional de Centres d'Educació Especial (ANCEE), defensem en un Manifest l'existència de l'Educació Especial, en dubte amb l'actual llei educativa.

El Manifest és molt clar: defensem la coexistència de l'Educació Ordinària amb l'Educació Especial, de la qual es beneficien més de 40.000 menors a Espanya actualment.

L'actual llei educativa, anomenada LOMLOE, que va entrar en vigor al març de 2020, modificant la llei educativa de 2006, estableix en el seu article 74 alguns canvis que considerem, les organitzacions signants, perjudicials per als centres d'Educació Especial, per als professionals que treballen en ells, per a l'alumnat i per a la llibertat d'elecció de centre de les famílies.

La LOMLOE minvament el dret preferent dels pares per a triar el tipus d'educació que desitgen per als seus fills, recollit en l'article 26.3 de la Declaració Universal dels Drets Humans i l'art. 27 de la Constitució.

En l'apartat 74.3 de la LOMLOE es planteja també que el model educatiu botiga cap a una major “inclusió”, entenent que els menors amb discapacitats estaran millor integrats en un centre ordinari. Aquesta, sens dubte, és una decisió que han de prendre els pares assessorats per professionals. Els pares han de tenir la llibertat de triar escolaritzar als seus fills bé en un centre específic o un ordinari amb totes les garanties en tots dos casos que se'ls procurarà la millor atenció, formació i educació concorde a les seves circumstàncies.

Els centres d'Educació Especial i els professionals que treballen en ells atenen els alumnes amb discapacitat adaptant-se a la seva situació concreta, perquè rebin la formació correcta i puguin incorporar-se a la societat i a la realitat laboral.

Per tant, creiem que és necessari alçar la veu en representació del sector de les persones amb discapacitat i l'educació per a retornar a les famílies el dret a triar el centre que millor consideren per a l'educació dels seus fills.