COMUNICACIÓ

REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENI D'ENSENYAMENT CONCERTAT

FSIE HA DEFENDIDO EN LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE CONCERTADA 3

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) ha participat en una nova reunió de la Mesa negociadora del Conveni d'Ensenyament Concertat. En aquesta reunió, el nostre sindicat ha planetado una millora de les condicions laborals dels treballadors.

En concret, sol·licitem el mateix increment salarial per al Personal d'Administració i Serveis (PAS) i el personal docents de novells no concertats que per als docents dels nivells concertats; és a dir, un 1,5% addicional a la pujada de 2022, per a l'any passat, i un 2,5% per a 2023. Així mateix, també sol·licitem la revisió del complement de sortides de més d'un dia conforme a l'Índex de Preus al Consum (IPC) i la renovació del complement al Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a aquelles categories en les quals el salari sigui inferior. Finalment, sol·licitem la renovació i l'increment del complement addicional temporal al primer trienni per a diferents categories professionals: recepcionista, telefonista; auxiliar, cuidador, porter, guarda i vigilant, empleat de servei de neteja, de costura, rentada i planxa, cuiner, oficial de 2a d'oficis, empleat de manteniment, jardineria i oficis varis.

La pròxima reunió se celebrarà el 23 de febrer de 2023.