COMUNICACIÓ

🍀 FSIE Informa: taules salarials a gener de 2023 per a docents en pagament delegat.

Infantil

Adjuntam, desglossades per nivells/etapes les taules salarials per a docents en pagament delegat que aplicarà la Conselleria d'Educació a partir de la nòmina de gener:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ls7_r5A0Wg08eV6vc4W4zsd5LHdWNML3?usp=share_link

√ Quins increments s'han aplicat sobre aquestes Taules salarials?


1) 2'5 % increment Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) per a 2023: sobre tots els conceptes salarials (salari base + complements).

2) Recuperació del 2% no aplicat l'any 2020 sobre salari base. La quantitat resultant de la recuperació d'aquest increment no es reflecteix sobre el salari base de 2023, sinó sobre el CRIB. És per aquest motiu que l'augment del CRIB és molt superior a un 2'5%.

3) De moment no s'ha aplicat cap augment en concepte d'equiparació retributiva amb pública per aquells nivells/etapes que encara no es troben equiparades salarialment. S'espera la signatura del nou acord.