COMUNICACIÓ

AQUEST CURS SERÀ L'ÚLTIM AMB LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT ACTUAL

Universidad Examen EBAU

El Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica ha publicat en el BOE de 27 de gener de 2023 l'Ordre que regula diferents aspectes de la EBAU del curs 2022/23. En aquest curs 2022-2023 es realitzarà per última vegada la prova d'avaluació de Batxillerat basada en el model educatiu a extingir.

Es manté el disseny i característiques de la prova tal com ve desenvolupant-se des de 2019 en considerar que l'alumnat, a causa de la situació ocasionada per la pandèmia, ha cursat gran part de la seva escolarització amb restriccions. Aquest model de prova s'aplicarà per última vegada en el present curs.

L'Ordre té per objecte determinar:

Les característiques, el disseny i el contingut de la prova de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat.
Les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes.
Els qüestionaris de context, aplicables en l'àmbit competencial dels Ministeris d'Educació i Formació Professional i d'Universitats, i indicadors comuns del centre.

Cal tenir present que els Annexos II i III no té caràcter bàsic paralas Comunitats Autònomes que hauran d'aprovar la seva normativa sobre aquest tema.

L'Annex I “Matrius d'especificacions de les matèries de Batxillerat” sí que és de caràcter bàsic per a tot l'Estat.