COMUNICACIÓ

FSIE LLANÇA LA SEVA CAMPANYA D'ESCOLARITZACIÓ 2023-2024 EN ELS CENTRES CONCERTATS I PRIVATS

Cartel A3 Escolarizacioün 2023 Concertada Final

Coincidint amb l'obertura dels períodes de matriculació en diverses Comunitats Autònomes, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), llança la seva campanya anual en suport als centres concertats i privats, sota el lema “Triar un centre concertat/privat és garantia de futur per als teus fills”.

D'aquesta manera, FSIE resumeix la seva aposta clara per la llibertat d'elecció reconeguda per la Constitució Espanyola, al mateix temps que recull els beneficis que ofereixen aquests centres en la seva aposta constant per l'excel·lència educativa.

Entre els beneficis de l'oferta educativa dels centres concertats i privats, el sindicat majoritari del sector, en FSIE destacam:

Es tracta d'institucions amb projectes educatius i ideari propi, amb opcions per a tots els gustos dins del compliment de la normativa establerta pel govern i les administracions públiques.
Els centres concertats i privats tenen autonomia en la gestió dels recursos econòmics destinats majoritàriament a millorar els diferents aspectes dels centres per a oferir una educació moderna i de qualitat.
Possibiliten l'exercici del dret a la lliure elecció de centre, reconegut per la Constitució Espanyola. Els fills poden així rebre l'educació i formació que els pares, segons les seves conviccions, consideren més adequada per a ells, sense haver de restringir-se a l'escola pública que li correspongui per proximitat al seu habitatge.
Ofereixen una àmplia varietat d'activitats extraescolars. Des d'activitats per a millorar les habilitats intel·lectuals i creatives, fins a esports que fomenten la socialització i el treball en equip.
En general, els col·legis concertats i privats imparteixen en la mateixa localització les diferents etapes d'educació, des d'Infantil fins a Batxillerat. Això evita problemes d'adaptació i l'avantatge de tenir fills de diferents edats en un mateix lloc, per la qual cosa poden anar plegats a classe o poder anar a recollir a tots al mateix lloc. 
Els professionals que treballen en aquests centres, tant docents com el personal complementari i d'administració i serveis, compten amb una alta qualificació, tenen una preparació exigent que implica una formació contínua per a adaptar-se als nous reptes que planteja el nou panorama laboral, com la digitalització o els idiomes.

En FSIE defensam que una educació i formació de qualitat és determinant per al desenvolupament de l'alumnat, tant des del punt de vista individual com per al futur de la societat, per la qual cosa considera de gran importància l'elecció correcta de centre educatiu.

“No ens cansam de reivindicar i defensar la llibertat d'ensenyament i el dret d'elecció de centres per part de les famílies per a triar l'educació que, conforme a les seves conviccions, considerin més adequada per als seus fills, com reconeix l'article 27 de la Constitució Espanyola. Apostem per un sistema educatiu plural i tendent a l'excel·lència enfront de la idea d'imposar un model únic d'ensenyament”, apunta Jesús Pueyo, secretari general de FSIE

Pueyo, posa de manifest també la importància del compromís dels professionals d'aquests centres en els resultats educatius i acadèmics. “Els professionals docents i no docents dels centres concertats i privats s'actualitzen constantment a través de la formació contínua i treballen de forma compromesa en la millor preparació de l'alumnat per a la seva adequada integració i desenvolupament social, així com la seva incorporació al mercat laboral del demà”, assenyala el secretari general de FSIE.

Gairebé tres milions d'infants i adolescents espanyols estan matriculats en col·legis concertats i privats. El model suposa un estalvi de més de 3.300 milions d'euros per a les arques públiques.

En el curs 2021-22 la xarxa de centres públics va perdre un 0,2% d'alumnes respecte a l'anterior. Per la seva part els centres concertats i privats van observar, en el mateix període. un increment del 0,4% d'alumnes matriculats respecte al curs passat. Així es desprèn de l'avanç de la 'Estadística dels Ensenyaments no universitaris, publicat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per al període (últimes dades oficials disponibles).

Segons aquestes dades, el curs escolar 2021-22 va arrencar amb més de 8,2 milions d'alumnes, xifra molt similar a l'anterior. D'ells, el 67,1% del total cursen els seus estudis en centres públics que sumen 5.524.828 alumnes (12.139 menys que en el curs anterior amb un descens del 0,2%). Per part seva, els col·legis concertats i privats acullen al 32,9% restant, 2.705.902 alumnes en total (10.574 alumnes més que en el curs anterior, amb un augment 0,4%).

Pel que fa al nombre de centres, la xarxa educativa està conformada per un total de 28.395 centres, 19.134 d'ells de titularitat pública, i els 9.261 restants, concertats i privats o concertats (dades oficials curs 21-22).

A escala internacional, Espanya és el setè país amb la major xarxa concertada i privada dels 36 de l'OCDE analitzats. Se situen per davant Països Baixos, el Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Xile i Corea.

Com a sindicat majoritari de l'ensenyament concertat a Espanya i un dels majoritaris de l'ensenyament privat, en FSIE defensem la pervivència i foment dels centres educatius concertats i privats com a garantia de futur per a l'alumnat donada la seva oferta educativa integral i de qualitat.

FSIE anima a les famílies a visitar els centres i informar-se dels seus idearis i projectes educatius abans de prendre la decisió.

Triar un centre concertat o privat és garantia de futur per als teus fills.