Articles, entrevistes...

ARTICLE EUROPA PRESS. 19 de juny de 2012

Manifestació dels sindicats al parlament contra les retallades a l'ensenyament públic i concertat

www.europapress.es/illes-balears/noticia-sindicatos-manifiestan-parlament-contra-recortes-educacion-publica-concertada-20120619122005.html

Aprovació decret llei 5/2012

Per tal de que els represantants dels partits polítics no validassin el decret llei de 31 de maig de 2012 ens hem intentat entrevistar amb tots els grups parlamentaris amb representació. De tots amb els únics que ens han rebut han estat els representants del grup PSM Iniciativa Verds.

Aquesta és la comunicació que férem arribar a tots els grups per tal de votassin en contra de la validació del decret.

 
Palma 19 juny 2012
 
Benvolguts diputats del Parlament de les Illes Balears,
 
En l’anterior legislatura els treballadors de l’ensenyament concertat vàrem ser molt mal tractats, ara en la present legislatura continuau amb el mal tracte i avui, si aprovau el decret llei, ens tractareu encara pitjor. Com ningú mai ho ha fet.
 
La prova és evident, s’han mantingut totes les retallades del Govern anterior i a més s’han afegit noves mesures que  l’actual Govern, vol que valideu.
 
Vos ho recordam, per tal que quedi clar:
El Govern del Pacte ens va suspendre l’aplicació de tot l’Acord 2008, el Govern actual ha mantingut la suspensió i avui (si aprovau el decret llei) la prolongareu tot el 2013. Aquest era un acord d’equiparació salarial, per tant és i era el reconeixement implícit que els treballadors de la concertada ens havíem d’equiparar als treballadors de l’ensenyament públic. A continuació ens aplicaren una retallada salarial del 5%, igual que als empleats públics tot i no estar equiparats amb ells. Aquesta retallada es manté vigent. Si validau el decret sou  corresponsables.
 
A més, validant el nou decret llei, afegiu una sèrie de noves mesures. Algunes d’elles sense informació prèvia als interlocutors legals dels treballadors, que som els sindicats (FSIE en va tenir la primera notícia el dia de la publicació al boib). Una de les mesures més greus és que ens llevau el dret que tenim de cobrar el 100% de sou els primers mesos de baixa.
Això ho consideram intolerable, és una mesura inhumana. Ens voleu llevar el dret a estar de baixa? A estar malalts? Ens voleu obligar a fer feina estant malalts? Que si estam de baixa no poguem subsistir? Que voleu?
Pensau que si el que voleu evitar és un possible abús no és de justícia que tots els treballadors ho haguem de pagar. És el que és diu pagar justs per pecadors. Inspeccionau els abusos i deixau en pau la resta de treballadors, que són responsables i fan bona feina. No podem admetre que els treballadors malalts hagin de pagar la crisi, una crisi que no han provocat.
Amb aquesta forma d’actuar, a més, vulnerau el dret constitucional de la negociació col·lectiva. Si vos considerau defensors dels drets constitucionals heu de pensar en tots els drets que defensa la Constitució i no només en els que siguin del vostre interès.
 
Per tot això i més, sol·licitam el vostre vot en contra de l’aprovació de l’esmentat decret llei.

Entrevista de FSIE amb el Sr. Llorenç Bosch i Lliteras, Senador del Partit Popular;

TEMA: LA REFORMA DEL BATXILLERAT
 
Dia 27 de març membres de FSIE ens reunírem amb el sr. Bosch amb la intenció de fer-li arribar les preocupacions del sector vers la reforma del Batxillerat. Al Sr. Bosch li férem arribar les inquietuds que hem recollit a través de les aportacions dels companys, treballadors dels centres, i de la resta de l’organització sindical FSIE i que es poden resumir en unes qüestions:
 
 1. Si es canvia 4rt d’ESO per un primer de batxillerat, no creuen que els alumnes dels centres on no puguin continuar amb 2n i 3r de batxillerat partiran a un centre on puguin estudiar l’etapa sencera?
 2. Han contemplat, que si els alumnes deixen 4rt d’ESO i no hi ha alumnat suficient, molts professors que imparteixen aquest curs es veuen seriosament afectats amb una pèrdua considerable d’hores de treball?
 3. Què passa amb els centres concertats d’una línia, que són la majoria i que no tenen alumnat suficient per oferir un batxillerat?
 4. Quan s’acabarà la ESO, al 15 anys? I quan es donarà el títol?
 5. Com és que se proposa una altra reforma educativa sense un Pacte Educatiu?
 6. Per què no amplien el Batxillerat afegint un curs com a la majoria dels països d’Europa, que acaben el Batxillerat amb 19 anys?
 
El Sr. Bosch ens va atendre i ens va contestar de manera amatent manifestant que:
 
 1. La reforma encara no està formulada.
 2. Que el Partit Popular el que pretén és millorar l’Ensenyament, que consideren puntal bàsic de la societat i que està en una situació molt precària: fracàs escolar, la consideració social del professorat i els coneixements adquirits.
 3. Que, en cap cas, el PP vol utilitzar la situació per crear un problema laboral provocant la pèrdua de llocs de feina.
 4. Que pensa que la via del diàleg és l’eina per a que el partit popular conegui el sentir del nostre sector i poder arribar a consens entre les parts.
 5. Que farà tot el possible per què les nostres preocupacions arribin a les persones que negocien amb el ministeri i poder influir en les seves decisions per a que siguin les millors pels treballadors del sector.
 6. Que el PP és el primer interessat en l’existència d’un pacte educatiu que donaria estabilitat al sector.
Agraint la visita quedàrem en mantenir el contacte per intercanviar informacions i estar al corrent de la situació.