Per què m’he d’afiliar

Per què m’he d’afiliar a un sindicat?

 • Perquè si vull eficàcia en la defensa dels meus interessos, he d’estar informat.
 • Perquè si no lluitam per a aconseguir millores, acabarem perdent drets.
 • Per solidaritat, perquè de la unió neix la força.
 • Perquè si hi ha problemes, tenc orientació i suport jurídic.
 • Perquè hom no pot exigir sense comprometre’s.

D’acord, i per què a FSIE?

 • Per a estar-ne puntualment informat.
 • Per coherència, perquè som l’únic sindicat format exclusivament per i per als professionals de l’ensenyament privat.
 • Perquè defensam, sense complexos, la llibertat d’ensenyament.
 • Per la independència de partits polítics, patronals i d’altres organitzacions, que fa que puguem lluitar des de la més estricta legitimitat.
 • Per economia i rendibilitat.

FSIE DEFENSA L’ENSENYAMENT PRIVAT PERQUÈ DEFENSAM:

 • Els nostres llocs de feina.
 • La lliure elecció de centre per part de les famílies.
 • La igualtat de tracte dels professionals de la privada amb els de la pública.

PER QUÈ?

 • Sense possibilitat real de lliure elecció de centre no hi ha llibertat d’ensenyament.
 • Sense llibertat d’ensenyament, el futur és incert per a l’ensenyament privat.
 • Sense ensenyament privat, no hi ha garantia per als llocs de feina.

LA PRIVADA NO HA DE SER SUBSIDIÀRIA DE LA PÚBLICA!

FSIE

DEFENSA LA LLIBERTAT D’ENSENYAMENT

DEFENSA EL TEU LLOC DE FEINA

SOM l’únic sindicat independent i professional, format exclusivament per treballadors de l’ensenyament privat.

DEFENSAM els nostres interessos legítims, els nostres llocs de feina i la llibertat d’ensenyament.

EXIGIM una política que garantesqui la igualtat de tracte entre els sectors públic i privat.

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Datos Personales
Datos Profesionales
Datos Bancarios