Per què m’he d’afiliar

Per què m’he d’afiliar a un sindicat?

 • Perquè si vull eficàcia en la defensa dels meus interessos, he d’estar informat.
 • Perquè si no lluitam per a aconseguir millores, acabarem perdent drets.
 • Per solidaritat, perquè de la unió neix la força.
 • Perquè si hi ha problemes, tenc orientació i suport jurídic.
 • Perquè hom no pot exigir sense comprometre’s.

D’acord, i per què a FSIE?

 • Per a estar-ne puntualment informat.
 • Per coherència, perquè som l’únic sindicat format exclusivament per i per als professionals de l’ensenyament privat.
 • Perquè defensam, sense complexos, la llibertat d’ensenyament.
 • Per la independència de partits polítics, patronals i d’altres organitzacions, que fa que puguem lluitar des de la més estricta legitimitat.
 • Per economia i rendibilitat.

FSIE DEFENSA L’ENSENYAMENT PRIVAT PERQUÈ DEFENSAM:

 • Els nostres llocs de feina.
 • La lliure elecció de centre per part de les famílies.
 • La igualtat de tracte dels professionals de la privada amb els de la pública.

PER QUÈ?

 • Sense possibilitat real de lliure elecció de centre no hi ha llibertat d’ensenyament.
 • Sense llibertat d’ensenyament, el futur és incert per a l’ensenyament privat.
 • Sense ensenyament privat, no hi ha garantia per als llocs de feina.

LA PRIVADA NO HA DE SER SUBSIDIÀRIA DE LA PÚBLICA!

FSIE

DEFENSA LA LLIBERTAT D’ENSENYAMENT

DEFENSA EL TEU LLOC DE FEINA

SOM l’únic sindicat independent i professional, format exclusivament per treballadors de l’ensenyament privat.

DEFENSAM els nostres interessos legítims, els nostres llocs de feina i la llibertat d’ensenyament.

EXIGIM una política que garantesqui la igualtat de tracte entre els sectors públic i privat.

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Datos Personales
Datos Profesionales
Datos Bancarios

POLÍTICA DE PRIVACITAT (Les Vostres Dades Segures)

LES VOSTRES DADES SEGURES

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

 

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la vostra informació personal de compliment obligat per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengueu perfectament què farem amb les dades personals que us demanam.

Així, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que us permetran decidir què podem fer amb la vostra informació personal.

Per favor, si una vegada que hàgiu llegit aquesta informació us queda alguna pregunta, no dubteu a fer-nos-la.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

·       Qui som?

o   La nostra denominació: Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE Illes Balears)

 

o   El nostre CIF/NIF: G57296113

 

o   La nostra activitat principal:

 

o   La nostra adreça: C/ del Ter, 27, 1r pis DRETA, Despatx 8; 07009 - Palma

 

o   El nostre telèfon de contacte: 971915104

 

o   La nostra adreça electrònica de contacte: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

o   El nostre lloc web: HTTPS//. WWW.FSIEILLESBALEARS.ES

 

o   Per a la vostra confiança i seguretat, us informam que som una entitat inscrita en el registre mercantil/públic següent:

 

Estam a la vostra disposició, no dubteu a contactar amb nosaltres.

 

·       Contactau amb el nostre delegat de protecció de dades

Sabeu que a la nostra entitat disposam d’un delegat de protecció de dades al qual podeu enviar totes les vostres reclamacions, dubtes i suggeriments sobre l’ús de la vostra informació personal?

El nostre delegat de protecció de dades es diu AUDIDAT i aquestes són les seves dades de contacte:

o   Adreça electrònica de contacte: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

·       Per a què usarem les vostres dades?

Amb caràcter general, usarem les vostres dades personals per poder relacionar-nos amb vós i poder prestar-vos els nostres serveis.

Així mateix, també podrem usar-les per a altres activitats, com enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats.

 

·       Per què necessitam usar les vostres dades?

Les vostres dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vós i poder prestar-vos els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la vostra disposició una sèrie de caselles que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la vostra informació personal.

 

·       Qui coneixerà la informació que us demanam?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat pot tenir coneixement de la informació que us demanam.

Igualment, poden tenir coneixement de la vostra informació personal aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè puguem prestar-vos els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels nostres serveis es fa mitjançant una targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per exemple, la Llei tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària una informació determinada sobre operacions econòmiques que superin una quantitat concreta.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre aquest tema.

 

·       Com protegirem les vostres dades?

Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscs que comporti l’ús de la vostra informació.

Amb aquest objectiu, la nostra entitat ha aprovat una política de protecció de dades i es duen a terme controls i auditories anuals per verificar que les vostres dades personals estan segures en tot moment.

 

·       Enviarem les vostres dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per a les vostres dades i n’hi ha d’altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades. La nostra política és no enviar la vostra informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les vostres dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-vos el servei, sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre us sol·licitarem prèviament permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscs de l’enviament de la vostra informació personal a un altre país.

 

·       Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens hi obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, les eliminarem de manera segura i de manera respectuosa amb el medi ambient.

 

·       Quins són els vostres drets de protecció de dades?

En qualsevol moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació personal vostra tenim, rectificar-la si és incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret es diu portabilitat i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu d’enviar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI per poder identificar-vos.

A les oficines de la nostra entitat disposam de formularis específics per sol·licitar aquests drets i us oferim la nostra ajuda per emplenar-los.

Per tenir més informació sobre els vostres drets respecte a la protecció de dades, podeu consultar el lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

·       Podeu retirar el consentiment si canviau d’opinió en un moment posterior?

Podeu retirar el consentiment si canviau d’opinió sobre l’ús de les vostres dades en qualsevol moment.

Així, per exemple, si en un moment determinat vàreu tenir interès a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no en voleu rebre més, podeu fer-nos-ho saber a través del formulari d’oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

 

·       En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos, on podeu formular una reclamació?

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels canals següents:

o   Seu electrònica: http://www.agpd.es

o   Adreça postal:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C. de Jorge Juan, 6
28001 Madrid

o   Telèfon:

901 10 00 99

91 266 35 17

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’un advocat ni d’un procurador.

 

·       Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, hi pot haver situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vós. Un exemple podria ser la utilització del vostre historial de compres o serveis per poder oferir-vos productes o serveis adaptats als vostres gusts o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la vostra informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en benefici propi.

 

·       Usarem les vostres dades per a altres finalitats?

La nostra política és no usar les vostres dades per a finalitats diferents de les que us hem explicat. Si, no obstant això, necessitàssim usar les vostres dades per a activitats diferents, sempre us sol·licitarem prèviament permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre aquest tema.

AVISO LEGAL

AVISO LEGAL
El presente aviso legal regula el uso y utilización del sitio web www.fsieillesbalears.es, del que es titular La FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA. (En adelante, El Propietario de la Web).
La navegación por el sitio web del PROPIETARIO DE LA WEB, le atribuye la condición de USUARIO del mismo y conlleva su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones publicadas en este aviso legal, advirtiendo de que dichas condiciones podrán ser modificadas sin notificación previa por parte del PROPIETARIO DE LA WEB, en cuyo caso se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible.
Por ello es recomendable leer atentamente su contenido en caso de desear acceder y hacer uso de la información y de los servicios ofrecidos desde este sitio web.
El usuario además, se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, y responderá frente al PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida, pudiendo EL PROPIETARIO DE LA WEB denegar o retirar el acceso y su uso en cualquier momento.
IDENTIFICACIÓN
EL PROPIETARIO DE LA WEB., en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:
Titular es: La FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
Denominación comercial es: FSIE
NIF es: G57296113
Teléfono: 915716745
Dirección: profesional está situado en C/ del Ter, 27, 1r pis Dreta, Despatx 8; 07009 Palma de Mallorca. (Illes Balears) ESPAÑA.
Datos Registrales de la Empresa:
1-    COMUNICACIONES
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:
Tfno.971915104
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Dirección postal: Carrer del Ter, 27, 1r pis DRETA, Despatx 8 - 07009 - Palma
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y EL PROPIETARIO DE LA WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente salvo el teléfono.
2-    CONTENIDO
En EL PROPIETARIO DE LA WEB, a través de este Sitio Web (www.fisie.es) facilita datos de interés acerca de la empresa, así como información, noticias o servicios web relacionados con la actividad municipal. Esta información es la vigente en el momento de su publicación 25/05/2018.
EN EL PROPIETARIO DE LA WEB presta especial atención a que la información del sitio web sea exacta y precisa, procediendo a su actualización de forma periódica y corrigiendo los errores tan pronto como estos hayan sido detectados. Con todo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no puede garantizar que la información esté actualizada y la inexistencia de errores en todo momento.
La información publicada en este sitio web tiene únicamente carácter informativo.
.
3-    CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante, EL PROPIETARIO DE LA WEB puede condicionar la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.
El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique al PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios del PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros:
 • Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
 • Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos del PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales EL PROPIETARIO DE LA WEB presta sus servicios.
 • Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos del PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, en su caso, extraer información.
 • Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información del PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros.
 • Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
 • Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 • Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece al PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.
Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad del PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.
La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre EL PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte del PROPIETARIO DE LA WEB de sus contenidos o servicios.
EL PROPIETARIO DE LA WEB. no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.
RECOGIDA DE DATOS DE MENORES
El PROPIETARIO DE LA WEB no autoriza a los menores de 14 años a facilitar sus datos personales, ya sea mediante la cumplimentación de los formularios web habilitados para la solicitud de servicios, los formularios de contacto, o mediante el envío de correos electrónicos.
PLUGINS O COMPLEMENTOS DE REDES SOCIALES (si se da el caso)
El presente Sitio Web integra plugins o complementos de redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter y You Tube . Respecto a dichos plugins, el usuario del sitio web deberá tener en cuenta lo siguiente:
Si está registrado como usuario en la red social y al visitar el Sitio Web tiene la sesión abierta en cualquiera de estas redes sociales, al hacer "click" en sus plugins, la red social recibirá la información que le indica que ha visitado el Sitio. Además proporcionará información sobre su perfil de usuario en esa red social (nombre, email, foto, etc.).
Si no está registrado en la red social, o no tiene la sesión abierta mientras visita el Sitio Web puede ser que la red social reciba y almacene al menos su dirección IP
Si no desea que una red social recopile los datos personales aquí detallados, ni que los comparta con nosotros ni con terceros, consulte la política de privacidad de la red social correspondiente y cierre sesión en la misma antes de visitar el Sitio Web. También podrá eliminar las cookies existentes que haya instalado la red social en su ordenador usando las funciones de su navegador.
4-    EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD EN EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.
EL PROPIETARIO DE LA WEB. Excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
 • La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
 • La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
Asimismo, EL PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. EL PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.
5-    PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación al PROPIETARIO DE LA WEB. Identificándose debidamente y especificando las supuestas infracciones.
6-    PUBLICACIONES
La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.