Neix la Plataforma Més Plurals, en defensa de la pluralitat educativa

Neix la Plataforma MÁS PLURALES, en defensa de la pluralitat educativa.

La Plataforma MÁS PLURALES ha presentat avui en roda de premsa la seva campanya contra le Llei Celaá. Com ha afirmat el seu portaveu, Jesús Muñoz de Priego, “la LOMLOE vulnera drets reconeguts en la Constitució, redueix progressivament el model de l'ensenyament concertat i atent contra la pluralitat educativa”. A més, i entre altres aspectes, la Llei Celaá posa en dubte la supervivència dels centres d'educació especial i relega la religió a assignatura de segona, condemnant a l'atur al seu professorat. Clarament, aquesta Llei, tramitada sense consens, rebutja qualsevol intent d'aconseguir un Pacte d'Estat per l'Educació.
La campanya porta per títol “MÁS PLURALES, més lliures, més iguals. Cap a una escola realment inclusiva, amb tots i per a tots” i està promoguda per les entitats adherides a la Plataforma com són les associacions de pares COFAPA i CONCAPA, els sindicats FSIE i FEUSO, les patronals Escoles Catòliques, CECE, Fundació Escola Cristiana de Catalunya i les entitats Veuen i Veuràs, EnLibertad, Jo Lliure, Reli és Més, FEDMA i Lliures per a Triar.

NOTICIA COMPLETA: https://fsie.es/actualidad/2643-la-ley-celaa-impone-un-modelo-unico-de-educacion-y-arrincona-la-libertad-social

MASPLURALES

PUBLICAT EL REIAL DECRET 926/2020 PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A CONTENIR LA PROPAGACIÓ D'INFECCIONS CAUSADES PEL SARSCOV-2

BOE2

A conseqüència de l'increment constant dels contagis per COVID-19 en tot el territori, el Consell de Ministres, convocat d'urgència, decretava en el dia d'ahir la declaració d'un nou estat d'alarma a nivell nacional.
El text, publicat ahir mateix en el BOE, estableix que malgrat ser el Govern l'autoritat competent es delegarà en les CC.*AA. la determinació d'unes certes mesures i la seva aplicació. Amb aquest nou Estat d'Alarma no es decreta un confinament domiciliari com va ocórrer en el mes de març passat però sí que s'introdueix la limitació de la lliure circulació de les persones en horari nocturn, o toc de queda, durant el període comprès entre les 22.00 i les 7h, quedant en mans de les CC.AA. la fixació d'aquest.
Aquesta mesura extraordinària va entrar en vigor a data de 25 d'octubre i finalitzarà el 9 de novembre sense perjudici de les pròrrogues que es puguin aprovar ja que el Govern ha anunciat la seva intenció d'ampliar-lo fins al 9 de maig de 2021.

RESUM DE NOVETATS DE LA NORMATIVA: https://www.fsie.es/documentos/ficheros/Resumen_RD_926-2020_Estado_de_alarma.pdf

DOCUMENTS RELACIONATS: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf

MESA Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil

cuánto cuesta una reunion eterna
Les organitzacions patronals: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, i les organitzacions sindicals: CCOO, FeSP-UGT, FSIE i USO, integrants de la MESA Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil, en representació del sector, manifesten que:

Els Centres d'Assistència i Educació Infantil Privats de l'etapa 0-3 anys, com vénen anunciant des de juny, es troben en una situació crítica a causa de la irrupció de la pandèmia ocasionada pel virus COVID-19. Al mateix temps, milers de treballadores d'aquesta etapa educativa, estan sofrint de manera directa les conseqüències d'aquesta situació, posicionant a l'etapa del 0-3 anys com la baula més feble i més desprotegit de tot el sistema educatiu espanyol.

Amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, aquest sector ja es trobava patint una forta crisi ocasionada per molts aspectes: des de l'aparició de competència deslleial de centres autoritzats i no autoritzats però que envaeixen il·lícitament l'espai de l'educació infantil i als quals més a baix ens referirem, fins al més que preocupant descens de la natalitat al nostre país. Aquesta pandèmia, així, no ha fet més que potenciar la gravetat d'aquesta situació, doncs, al no tractar-se d'una etapa educativa obligatòria, les mesures de conciliació, així com la por al propi virus (és important ressaltar que els Centres Privats d'Educació Infantil, són centres segurs, que compleixen amb tots els protocols higiènics-sanitaris, tal com mostren les dades d'Educació i Sanitat, la qual cosa garanteix la seguretat de tot el seu personal i alumnat), han propiciat un descens de les matriculacions que va des del 40% fins més del 80%.

Cal recordar que abans de l'inici d'aquesta crisi sanitària, existien al nostre país més de 5.100 centres que albergaven a més de 250.000 alumnes i alumnes, i que empraven a més de 50.000 professionals, la majoria dones amb una titulació superior. Aquesta situació està derivant en el tancament constant de centres, superant-se en l'actualitat el 10% des de l'inici de la pandèmia, amb la consegüent pèrdua d'ocupació que això comporta.


Es registra l'Acord de modificació del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca

La resolució de 6 d'octubre, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra l'Acord de modificació del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca ha estat publicada en el BOE dissabte passat 17 d'octubre.

Aquestes modificacions van ser acordades en la reunió de la Mesa celebrada el passat 6 de març, en la qual es va presentar un text d'actualització legislativa del conveni fruit dels treballs realitzats per la Comissió Tècnica. Aquest text va ser aprovat per unanimitat i subscrit, d'una part, per les organitzacions sindicals FSIE, FeSP-UGT, FE-CC.OO. i USO, en representació dels treballadors afectats i, d'una altra, per les organitzacions empresarials EyG i CECE, en representació de les empreses del sector.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 148 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB