FSIE DÓNA SUPORT A LA MATRICULACIÓ EN CENTRES CONCERTATS I PRIVATS DE BATXILLERAT AMB LA SEVA CAMPANYA ANUAL

RRSS post

Coincidint amb l'obertura del període de matriculació, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament llança un any més la seva campanya de suport a l'escolarització en centres concertats i privats que imparteixen Batxillerat.

Amb el lema “Continuem Creixent Junts/ Volem Créixer Junts”, FSIE es dirigeix a totes i tots aquells joves que en aquests moments han de decidir on continuar amb la seva formació per a recordar-los que poden triar un centre concertat o privat per a completar els seus estudis de Batxillerat accedint així a l'educació que millor s'adapti a les seves necessitats i interessos.

Amb aquesta iniciativa, l'organització sindical vol reafirmar el seu compromís amb la defensa de la llibertat d'elecció, principi fonamental per a garantir un sistema educatiu plural, de qualitat i que permeti a les famílies i a l'alumnat optar per una formació d'acord amb els seus principis i valors.

A més, com a sindicat majoritari en representació del col·lectiu de professionals d'ensenyament concertat, privada i d'atenció a persones amb discapacitat, FSIE vol aprofitar aquesta campanya per a destacar i posar en valor al personal d'aquests centres que duen a terme la seva labor amb professionalitat, implicació i dedicació oferint al seu alumnat una formació integral i de qualitat.

FSIE CONSIDERA PRECIPITADA LA SIGNATURA DE L'ACORD SOBRE EL CONTROL I REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL EN CENTRES CONCERTATS

FSIE ha defensat en aquestes setmanes la importància d'aconseguir un Acord que aclarís les qüestions relacionades amb el control i registre de la jornada laboral.

No obstant això, la signatura de l'Acord per part de les organitzacions patronals i la resta dels sindicats ens sembla precipitada, atès que encara no es coneixen els criteris tècnics amb els quals actuarà la Inspecció de Treball que fa uns dies va anunciar la seva pròxima publicació. La Inspecció de Treball s'ha vist en la necessitat d'elaborar aquests criteris d'actuació davant la ingent quantitat de dubtes i problemes que estan sorgint en les empreses per a aplicar la nova norma i particularment en el nostre sector.

FSIE ha demanat reiteradament a totes les organitzacions esperar a conèixer aquests criteris, perquè l'Acord al qual es pogués arribar tingués més seguretat jurídica i que els passos que es donin en aquest assumpte siguin ajustats a la norma i a l'aplicació que d'ella farà la Inspecció de Treball. No hem tingut èxit.

No sabem quins seran aquests criteris de la Inspecció, ni la incidència que puguin tenir o no en el sector. La nostra petició obeïa a la prudència amb la qual creem ha de tractar-se un tema tan important com aquest. No existia la urgència de signar tan precipitadament aquest acord. La Inspecció de Treball ja havia aclarit que mentre s'estigués negociant no se sancionaria a les empreses. Es podia haver esperat perfectament i haver millorat l'acord que s'ha signat.

L'Acord incorpora algunes qüestions relacionades amb la formació que ja han estat resoltes pels tribunals, però no concreta la forma de computar ni què computar. L'Acord aclareix i millora les activitats/sortides de solo un dia amb els alumnes en dia laborable. No obstant això, des del nostre punt de vista es complica l'aplicació del conveni en els punts signats sobre l'esbarjo i els temps entre classes. Creiem que aquestes qüestions seran font de conflictes.

L'Acord no dóna solució a moltes de les qüestions que són polèmiques sobre el còmput de les hores lectives (concepte, durada, ...) i no lectives (per exemple, com es registraran i reconèixer les hores que es fan fora del centre)

FSIE consultarà en els pròxims dies amb els seus òrgans de govern la posició definitiva davant aquest Acord.

FSIE continuarà treballant perquè el registre de la jornada laboral sigui el més efectiu possible de manera que es resolguin, mitjançant el diàleg i negociació en els centres, els problemes que segueixen i seguiran presents a l'hora de computar i registrar la jornada laboral dels treballadors.

REUNIÓ DE LA MESA TÉCNICA DEL VI CONVENI DE CONCERTADA PER A TRACTAR LA REGULACIÓ DEL CONTROL DE JORNADA

El dijous 23 de maig es va reunir la Mesa tècnica per a estudiar l'aplicació del RDL 8/2019 que regula el control de jornada dels treballadors en els Centres Educatius del Conveni de Concertada.

En la trobada entre les organitzacions patronals i sindicals es va consensuar elaborar un document que reculli un marc de directrius generals susceptibles d'adaptar-se en les diferents autonomies i centres de treball, ajustat en tot cas al recollit en el Reial decret.

Es van tractar diferents punts a incloure i es va acordar continuar treballant en això en la Mesa Sectorial convocada per a el pròxim dia 29 de maig.

FSIE va aportar la següent llista de punts a treballar:

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/CONVENIOS/Concertada/Puntos_de_FSIE_Control_de_Jornada.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 150 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB