MESA CONCERTADA 25 D'ABRIL

Avui ha tengut lloc la Mesa de Concertada a la Conselleria d'Educació i FSIE IB ha assistit.

    En aquesta reunió s'han signat els acords de reducció horària del professorat de secundària i la pròrroga de la jubilació parcial a la nostra Comunitat.

    FSIE valora molt positivament els acords signats amb la Conselleria i el fet d'haver aconseguit aquesta pròrroga de la jubilació parcial per als anys 2019, 2020, 2021.

    A més de la signatura, en aquesta reunió s'han iniciat noves negociacions en altres aspectes de millora a considerar (abonament nous sexennis, compensació horària, equiparació...).

    FSIE confia en poder millorar la proposta inicial de la Conselleria i continuar avançant en les millores laborals per el professorat de Concertada.

    La propera setmana se reunirà una Mesa Tècnica per tractar aquests temes. Esperam poder donar-vos bones noves aviat.

 Mesa Concertada  Mesa concertada 20180425 2

TRANSPORT ESCOLAR

FSIE demana al Conseller d’Educació que l’alumnat de La Salle Alaior pugui compartir el transport escolar amb l’alumnat dels centres públics


FSIE aprofita també per a demanar una modificació de la normativa de transport escolar que en permeti l’ús a l’alumnat dels centres concertats


FSIE Illes Balears, sindicat de l’ensenyament privat, concertat i d’educació especial, ha registrat una sol·licitud dirigida al Conseller d’Educació, Martí March, on se li demana que l’alumnat resident al nucli costaner de Cala en Porter del centre concertat La Salle d'Alaior  pugui compartir el servei de transport escolar que uneix aquesta localitat amb la vila d’Alaior amb l’alumnat dels centres públics del municipi menorquí.
Es tracta de 7 alumnes escolaritzats al centre concertat de La Salle d’Alaior en edat d’escolarització obligatòria residents als nucli costaner de Cala en Porter que han d’utilitzar per anar a escola el vehicle privat de les seves famílies o el bus de línia que comunica les dues localitats quan existeix un servei de bus de transport escolar que cobreix els desplaçaments de l’alumnat dels centres públics residents a Cala en Porter. Aquest bus escolar no cobreix el 100% de les seves places amb l’alumnat dels centres públics.
FSIE remarca que permetre que l’alumnat resident a Cala en Porter i escolaritzat al centre concertat de La Salle comparteixi el bus escolar amb l’alumnat dels centres públics no suposaria cap despesa extraordinària perquè aquest bus escolar disposa de moltes de places lliures. Per tant, el sindicat entén que no hi ha cap justificació objectiva no solucionable.
Amb aquesta petició, FSIE dóna suport a les famílies del centre concertat de La Salle Alaior que, des de l'inici de curs, vénen demanant a l'administració, fins i tot al Parlament, l'ús compartit d'aquest servei de transport escolar.
Canvi en la normativa
FSIE aprofita aquest cas per recordar que la LOMCE impedeix la discriminació de l’alumnat per diferents motius, entre d’ells l’econòmic i el geogràfic, i que exigeix a les administracions educatives que en regulin les mesures per evitar-ne dita discriminació. Per tot això demana al Conseller una modificació de la normativa que regula el transport escolar en els centres docents de la nostra comunitat autònoma perquè l’alumnat de tots els centres educatius finançats amb fons públics puguin fer-ne ús i en rebin ajudes econòmiques, tant si es tracta d’alumnat de centres públics com de centres concertats.

 

MESA CONCERTADA 20 MARÇ

CONSENSUATS DOCUMENTS DE JUBILACIÓ PARCIAL
I DE REDUCCIÓ DE JORNADA A SECUNDÀRIA

La Conselleria d'Educació assumeix el cost dels treballadors en pagament delegat que es jubilin parcialment els anys 2019, 2020 i 2021

 

El professorat de Secundària reduirà la jornada lectiva de 24 a 23 hores

 

FSIE valora positivament que les esmenes als documents d'acord s'hagin presentat des de la unitat sindical i que la Conselleria d'Educació i les organitzacions patronals n’hagin acceptat la majoria

 

FSIE torna demanar que s'iniciïn les negociacions sobre pagament de nous sexennis

i abonament de la Paga de 25 anys del VIè Conveni

 

Mesa20març


La Mesa de Concertada celebrada el passat dimarts 20 de març va servir perquè es consensuassin els dos documents d'acord en negociació: el de finançament de la jubilació parcial dels docents concertats per als pròxims tres anys i el de reducció de jornada lectiva a ESO, Batxillerat i FP.

Els sindicats es presentaren a la Mesa havent acordat presentar en comú les propostes de modificacions dels esborranys de documents presentats per la Conselleria d'Educació i els tant els representants de l'administració com els de les patronals n'acceptaren la gran majoria d'esmenes.

Aquí en teniu un resum de com queden els dos acords:

JUBILACIÓ PARCIAL

La Conselleria d'Educació i Universitat assumirà els costos de les jubilacions parcials dels docents concertats que iniciïn la jubilació parcial pactada amb l'empresa els anys 2019, 2020 i 2021.

·Percentatge de reducció: entre un 25 i un 50%.

·Condicions d'edat i anys cotitzats que marca la nova normativa (veure requisits)

Sobre el document d'acord figurarà el compromís de negociar en 2020 una pròrroga del finançament de la jubilació parcial a partir de 2022.

REDUCCIÓ DE JORNADA A SECUNDÀRIA

Aquest acord donarà compliment al Pacte Onzè de l'Acord del 2016 (veure Acord) que contempla la reducció de la jornada lectiva a Secundària de 24 a 23 hores setmanals :

·2018/19: majors de 50 anys amb 24 hores lectives.

·2019/20: resta de docents de secundària amb 24 hores lectives.

·2020/21: tots els docents de secundària passen a cobrar la jornada completa sobre 23 hores.

A proposta dels sindicats, es constituirà una comissió tècnica que detecti les possibles dificultats que presenti la reducció de jornada i proposi i acordi solucions perquè el màxim de professors pugui acollir-s'hi sense prejudici de l'organització interna dels centres.

 

NOUS SEXENNIS I PAGA DE 25 ANYS

FSIE tornà demanar a Mesa que s'iniciïn les negociacions sobre pagament de nous sexennis i abonament de la Paga de 25 anys del VIè Conveni. Des de Conselleria volen deixar signats primer els dos acords esmentats abans d'iniciar noves negociacions.

 

FSIENACIONAL

MECD

Hay 29 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB