FSIE REBUTJA LES CRÍTIQUES D'ALGUNES ORGANITZACIONS A LA SEVA LEGÍTIMA DECISIÓ DE NO SIGNAR L'ACORD DE CONTROL HORARI

Com informàvem la setmana passada, FSIE ha mantingut la seva negativa a signar l'Acord sobre el Control i Registre Horari subscrit per la resta d'organitzacions sindicals i les patronals en la Mesa Sectorial de la Concertada celebrada el dia 6 de juny. En els últims dies algunes d'aquestes organitzacions han criticat durament la legítima decisió adoptada, des de la seva total independència, per FSIE.

Des de l'organització rebutgem aquestes crítiques i continuem defensant que la signatura va ser completament precipitada, sense haver-se treballat amb la deguda profunditat els aspectes que recull, i que diversos dels seus punts modifiquen, sense millorar-ho, el que s'estableix en el Conveni relatiu als temps lliures entre classes, el temps d'esbarjo i les hores extraordinàries.

FSIE es reafirma que el text ni aborda ni aporta solucions a la majoria de problemes existents en els centres com és el cas del còmput i forma de registre de les hores no lectives exercides fora del centre. A més, es deixen sense fixar criteris tan importants com la forma i temps en què treballadors, delegats de personal i comitè d'empresa podran tenir accés al registre d'hores treballades.

Fidel al seu compromís de defensar les condicions laborals del personal docent i d'administració i serveis, FSIE continuarà treballant, des del diàleg i la negociació en cada centre, perquè s'aconsegueixin acords satisfactoris respecte al control i registre de la jornada laboral evitant qualsevol tipus de mesura que afecti negativament les treballadores i treballadors dels centres concertats.

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Cartel_Control_Jornada_Laboral.pdf

FSIE DÓNA SUPORT A LA MATRICULACIÓ EN CENTRES CONCERTATS I PRIVATS DE BATXILLERAT AMB LA SEVA CAMPANYA ANUAL

RRSS post

Coincidint amb l'obertura del període de matriculació, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament llança un any més la seva campanya de suport a l'escolarització en centres concertats i privats que imparteixen Batxillerat.

Amb el lema “Continuem Creixent Junts/ Volem Créixer Junts”, FSIE es dirigeix a totes i tots aquells joves que en aquests moments han de decidir on continuar amb la seva formació per a recordar-los que poden triar un centre concertat o privat per a completar els seus estudis de Batxillerat accedint així a l'educació que millor s'adapti a les seves necessitats i interessos.

Amb aquesta iniciativa, l'organització sindical vol reafirmar el seu compromís amb la defensa de la llibertat d'elecció, principi fonamental per a garantir un sistema educatiu plural, de qualitat i que permeti a les famílies i a l'alumnat optar per una formació d'acord amb els seus principis i valors.

A més, com a sindicat majoritari en representació del col·lectiu de professionals d'ensenyament concertat, privada i d'atenció a persones amb discapacitat, FSIE vol aprofitar aquesta campanya per a destacar i posar en valor al personal d'aquests centres que duen a terme la seva labor amb professionalitat, implicació i dedicació oferint al seu alumnat una formació integral i de qualitat.

FSIE CONSIDERA PRECIPITADA LA SIGNATURA DE L'ACORD SOBRE EL CONTROL I REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL EN CENTRES CONCERTATS

FSIE ha defensat en aquestes setmanes la importància d'aconseguir un Acord que aclarís les qüestions relacionades amb el control i registre de la jornada laboral.

No obstant això, la signatura de l'Acord per part de les organitzacions patronals i la resta dels sindicats ens sembla precipitada, atès que encara no es coneixen els criteris tècnics amb els quals actuarà la Inspecció de Treball que fa uns dies va anunciar la seva pròxima publicació. La Inspecció de Treball s'ha vist en la necessitat d'elaborar aquests criteris d'actuació davant la ingent quantitat de dubtes i problemes que estan sorgint en les empreses per a aplicar la nova norma i particularment en el nostre sector.

FSIE ha demanat reiteradament a totes les organitzacions esperar a conèixer aquests criteris, perquè l'Acord al qual es pogués arribar tingués més seguretat jurídica i que els passos que es donin en aquest assumpte siguin ajustats a la norma i a l'aplicació que d'ella farà la Inspecció de Treball. No hem tingut èxit.

No sabem quins seran aquests criteris de la Inspecció, ni la incidència que puguin tenir o no en el sector. La nostra petició obeïa a la prudència amb la qual creem ha de tractar-se un tema tan important com aquest. No existia la urgència de signar tan precipitadament aquest acord. La Inspecció de Treball ja havia aclarit que mentre s'estigués negociant no se sancionaria a les empreses. Es podia haver esperat perfectament i haver millorat l'acord que s'ha signat.

L'Acord incorpora algunes qüestions relacionades amb la formació que ja han estat resoltes pels tribunals, però no concreta la forma de computar ni què computar. L'Acord aclareix i millora les activitats/sortides de solo un dia amb els alumnes en dia laborable. No obstant això, des del nostre punt de vista es complica l'aplicació del conveni en els punts signats sobre l'esbarjo i els temps entre classes. Creiem que aquestes qüestions seran font de conflictes.

L'Acord no dóna solució a moltes de les qüestions que són polèmiques sobre el còmput de les hores lectives (concepte, durada, ...) i no lectives (per exemple, com es registraran i reconèixer les hores que es fan fora del centre)

FSIE consultarà en els pròxims dies amb els seus òrgans de govern la posició definitiva davant aquest Acord.

FSIE continuarà treballant perquè el registre de la jornada laboral sigui el més efectiu possible de manera que es resolguin, mitjançant el diàleg i negociació en els centres, els problemes que segueixen i seguiran presents a l'hora de computar i registrar la jornada laboral dels treballadors.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 138 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB