BOE2

A conseqüència de l'increment constant dels contagis per COVID-19 en tot el territori, el Consell de Ministres, convocat d'urgència, decretava en el dia d'ahir la declaració d'un nou estat d'alarma a nivell nacional.
El text, publicat ahir mateix en el BOE, estableix que malgrat ser el Govern l'autoritat competent es delegarà en les CC.*AA. la determinació d'unes certes mesures i la seva aplicació. Amb aquest nou Estat d'Alarma no es decreta un confinament domiciliari com va ocórrer en el mes de març passat però sí que s'introdueix la limitació de la lliure circulació de les persones en horari nocturn, o toc de queda, durant el període comprès entre les 22.00 i les 7h, quedant en mans de les CC.AA. la fixació d'aquest.
Aquesta mesura extraordinària va entrar en vigor a data de 25 d'octubre i finalitzarà el 9 de novembre sense perjudici de les pròrrogues que es puguin aprovar ja que el Govern ha anunciat la seva intenció d'ampliar-lo fins al 9 de maig de 2021.

RESUM DE NOVETATS DE LA NORMATIVA: https://www.fsie.es/documentos/ficheros/Resumen_RD_926-2020_Estado_de_alarma.pdf

DOCUMENTS RELACIONATS: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf