La resolució de 6 d'octubre, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra l'Acord de modificació del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca ha estat publicada en el BOE dissabte passat 17 d'octubre.

Aquestes modificacions van ser acordades en la reunió de la Mesa celebrada el passat 6 de març, en la qual es va presentar un text d'actualització legislativa del conveni fruit dels treballs realitzats per la Comissió Tècnica. Aquest text va ser aprovat per unanimitat i subscrit, d'una part, per les organitzacions sindicals FSIE, FeSP-UGT, FE-CC.OO. i USO, en representació dels treballadors afectats i, d'una altra, per les organitzacions empresarials EyG i CECE, en representació de les empreses del sector.
https://www.fsie.es/documentos/ficheros/CONVENIOS/Centros_universitarios_e_Investigaci%C3%B3n/2020_10_17_Modificacion_Convenio_U_e_I_BOE.pdf