Les organitzacions sindicals FSIE, USO, UGT i CC.OO. hem denunciat conjuntament la vigència del VI Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyament Privat Sostingudes Totalment o parcialment amb Fons Públics.

L'àmbit temporal del VI Conveni finalitza el pròxim 31 de desembre de 2019 i ha estat denunciat en el termini de temps assenyalat en el propi conveni: dos mesos abans de la finalització de la seva vigència. Aquesta denúncia ja comunicada a les organitzacions patronals i al Ministeri de Treball, és preceptiva per a poder començar en el seu moment la negociació d'un nou conveni col·lectiu per al sector.

Tal com estableix la normativa, s'haurà de constituir la taula negociadora composta per les organitzacions sindicals i empresarials representatives del sector i començar les reunions que permetin aconseguir un acord sobre el qual serà el VII Conveni de l'ensenyament concertat.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 36 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB