FSIE demana al Ministeri la previsió i garantia per a 2020 de l'increment dels mòduls dels concerts per a assegurar la pujada salarial dels professionals encara que no hi hagi Pressuposats Generals de l'Estat.

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE), organització sindical majoritària en el sector de l'ensenyament concertat, ha sol·licitat al Ministeri d'Educació i Formació Professional la convocatòria urgent de la Taula Sectorial de l'Ensenyament Concertat que no s'ha reunit des de desembre de 2018.

La situació política no justifica la falta de diàleg i negociació amb el sector.

FSIE ha plantejat una sèrie de temes sobre els quals és necessari arribar a acords entre els quals destaquen per la seva urgència:

Equiparació salarial dels docents inclosos els sexennis.
Introduir el pagament delegat per al personal d'administració i serveis.
Inclusió en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del concepte salarial “paga extraordinària per antiguitat” per al personal docent en pagament delegat assegurant el seu abonament per ser una retribució que correspon a l'administració pública com han establert reiterades sentències judicials.
Increment de la ràtio professor/aula per a reduir la càrrega lectiva del professorat fins a tenir les mateixes hores lectives que els funcionaris públics docents.
Determinació del cost del lloc escolar i progressiu augment de l'assignació pressupostària dels mòduls de concert per a garantir la gratuïtat de l'ensenyament.
Considerar al col·lectiu de l'ensenyament concertat, privada i atenció a la discapacitat com a beneficiari de les millors condicions d'accés a la jubilació parcial.
A més, hem demanat de nou al Ministeri la convocatòria de la Taula Sectorial per a abordar de manera immediata, entre altres, les següents qüestions:

Calendari de negociació dels temes que FSIE i la resta d'organitzacions del sector han proposat a Ministeri d'Educació i Formació Professional.
Aclariment per part del Ministeri d'Educació i Formació Professional de l'aplicació de l'increment del 0,25% dels mòduls de concerts previst en l'RDL 24/2018 a partir del mes de juliol.
Previsió del Ministeri d'Educació i Formació Professional de l'increment del mòdul de concert per a 2020 i mesures per a garantir la seva aplicació davant l'absència de Pressupostos Generals de l'Estat aprovats abans de finalitzar el present any.
Esperem que el Ministeri convoqui al més aviat possible la Taula Sectorial iniciant el necessari dialogo i negociació amb el sector.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 33 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB