Amb data 8 de maig s'ha reunit la taula negociadora del VI Conveni d'Ensenyament Concertat i s'han tractat dos temes:
1.- TAULES SALARIALS 2019
Les patronals han proposat la següent pujada salarial:
- Docents en pagament delegat: 2,375%
- Docents en nivells no concertats i PAS: 0,7%
El 0,7% que proposen de l'IPC del 2018 (1,2%) menys la pujada del 0,5% en la cotització dels treballadors que ha estat aprovada per a 2019 i que han d'abonar les empreses.
FSIE ha proposat una pujada del 2,375% (increment del mòdul) per a tot el personal i totes les categories professionals (docents i no docents) dels centres, seguint el mateix criteri que s'ha utilitzat històricament d'aplicar la pujada del mòdul de concert a tots els treballadors.
Les patronals han contestat que la pujada per al pagament no delegat no pot ser major del 1,2% a causa de la incertesa política, una possible nova llei d'educació i la pèrdua d'alumnes en els centres.
FSIE s'ha ratificat en la seva proposta i s'ha convocat una nova reunió per al dia 29 de maig.
2.- CONTROL DE LA JORNADA LABORAL.
L'RDL 8/2019 exigeix que, a partir del dia 12 de maig, totes les empreses portin un control de la jornada de cada treballador amb les seves entrades i sortides i la forma de fer-ho ha d'establir-se per mitjà de negociació Col·lectiva. La patronal ha proposat tractar aquest tema per a trobar uns paràmetres que serveixin a tots els centres.
Tots els sindicats estem d'acord a treballar per a aconseguir un acord que aclareixi la situació a les empreses i els treballadors.
S'ha acordat que cada organització aporti els punts a tractar sobre aquest assumpte i començar a treballar sobre ells el pròxim 23 de maig.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 114 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB