La signatura el mes de març passat del XV Conveni de Centres i Serveis d'Atenció a Persones amb Discapacitat introdueix canvis significatius en els salaris.

La principal novetat és la desaparició del Complement de Desenvolupament Personal (CDP) i la seva substitució pel nou Complement de Desenvolupament i Capacitació Professional (CDCP) més complicat en la seva aplicació i molt més injust per als treballadors del sector.

https://fsie.es/actdiscapacidad/2325-como-afectara-el-nuevo-convenio-de-centros-y-servicios-de-atencion-a-discapacidad-a-los-salarios

FSIENACIONAL

MECD

Hay 55 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB