Finalment, la Diputació Permanent de Congrés dels Diputats ha convalidat avui el “Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació” pel que totes les seves mesures ja són definitives.

Entre les mesures aprovades es troba el nou permís per naixement i cura del menor per a tots dos progenitors que equipés de forma progressiva la seva extensió fins a les 16 setmanes i es fa efectiu des del dia 1 d'abril després de la seva validació definitiva en el Congrés.

https://fsie.es/actualidad/2319-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-nuevo-permiso-por-cuidado-del-lactante

Permiso Paternidad

Així mateix el “RDL 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació”, redefineix el conegut permís per lactància per a estendre la responsabilitat en la cura del lactant a tots dos progenitors. Es reforma l'article 37 ET modificant la causa que motiva aquest permís i canvia la denominació d'aquest dret, que passa a dir-se PERMÍS PER CURA DEL LACTANT.

https://fsie.es/actualidad/2318-luz-verde-al-nuevo-permiso-de-paternidad

FSIENACIONAL

MECD

Hay 42 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB