Avui se celebra la Mesa de Concertada. Se tracten diferents punts. A continuació teniu els acords als que s'ha arribat fins ara.

- La conselleria pagarà a la nòmina de juliol la recuperació de la extra de 2012.
- A dia 1 de setembre concertada tendrà les mateixes condicions IT que a pública.