Defensada jurídicament per FSIE, una professora concertada d'Extremadura aconsegueix que sigui el govern regional i no el centre educatiu qui li pagui l'indemnització per acomiadament.

extremadura