El Consell Escolar aprova la proposta de Pacte Educatiu

L'Educació, la comunitat educativa i la societat civil de les Illes estam d'enhorabona: el Consell Escolar de les Illes Balears ha aprovat el document de pacte educatiu Illes per un Pacte amb 33 vots a favor, 9 en contra i un vot en blanc.

https://www.fsieillesbalears.es/administrator/index.php?buenaempanadaen=mallorca