Publicades TAULES SALARIALS PAS i NO CONCERTAT

El BOE de 27 de març porta publicades les noves taules salarials del conveni de Concertada.
Per el professorat en pagament delegat no impliquen cap canvi, però sí per els treballadors d'administració i serveis.És per això que us deixam les noves taules salarials del PAS (personal d'administració i serveis) que tenen efecte a gener de 2016.

taules_salarials_PAS_2016.pdf